Varumärket

Revolving® är registrerat som varumärke hos Patent och registeringsverket.All användning av namnet Revolving® förutsätter att tillstånd inhämtas av varumärkets innehavare.
Vi tillåter generellt användande av varumärket Revolving® i skriftlig information, reklammaterial samt på hemsidor under förutsättning att samtliga följande villkor uppfylls:
  • Du har genomgått minst grundkursen i Revolving® samt blivit godkänd
  • Du uppger tydligt vilket/vilka steg i utbildningen Du genomgått
  • Du hänvisar alltid till varumärkets innehavare och refererar till denna hemsida
  • Information Du lämnar om Revolving® måste tillhandahållas från varumärkets innehavare (all information på denna hemsida får kopieras under dessa förutsättningar)
  • All information om Revolving® som inte finns på denna hemsida måste godkännas av varumärkets innehavare innan den publiceras
Observera att syftet med dessa regler är att skydda alla som jobbar med tekniken genom att säkerställa korrekt information till allmänheten!
Tack!