Revolving Workshop – Nacke & Skuldra

Kursen syftar till att ge deltagaren ökad förståelse för det funktionella sambandet mellan muskler och fascior i nacken och skulderregionen samt avancerade tekniker och behandlingsupplägg för att snabbt, säkert och effektivt behandla obalanser och störd funktion.

Omfattning:

  • Genomgång  och avstämning av grunderna i Revolving (alla på samma nivå)
  • Behandling av fascia thoracalis post, samt mm. latissimus och serratus ant, magliggande pat.
  • Fördjupning sidoliggande behandlingstekniker för nackens och skuldrans muskulatur
  • Behandling av fascia thoracalis ant och fascia sternalis
  • Avancerad behandling av mm. pectoralii
  • Avancerad behandling av mm. scalenii, sternocleidomastoideus och longus colli
  • Lednära fasciabehandling av nackkotpelaren
  • Behandlingstekniker för Nacke & Skuldra med pat. sittande

Datum och tid:
Lördag 27/4, 2024: kl 09:00 – 16:00
Söndag 28/4, 2024: kl 09:00 – 16:00

Plats: 
Atlaspraktiken
Vulcanusgatan 4nb
11321 Stockholm

Kursavgift:
3000:- (exkl. moms) – ingår: kursmaterial, fika
Anmälan är bindande, senaste anmälningsdag 2020930

OBS ange kursdatum på anmälan!!!

Här anmäler Du Dig till kursen!