Behandlingsupplägg

Upplägget av en behandling i Revolving®

Revolving® är i grunden en problem- och resultatinriktad teknik varför det är viktigt att undersöka kroppen och hitta områden med restriktioner och spänningar som är relaterade till eventuella problem eller tillstånd hos patienten.
Detta behöver inte innebära att Du som patient lider av ett besvär som Du söker hjälp för utan kan mycket väl vara en del av en förebyggande behandlingsstrategi för att proaktivt verka för bibehållet välbefinnande.
Behandlingstillfället inleds med att terapeuten tar Din anamnes (intervju om nuvarande och tidigare skador, besvär och annat som direkt eller indirekt påverkar Ditt mående) och utifrån denna görs sedan en undersökning som baseras på kroppsläsning (en visuell avläsning av kroppen där terapeuten letar efter obalanser i hållning och muskulatur, spänningar, snedbelastning etc.) och även kan innehålla specifika tester för rörlighet och/eller styrka i muskler, leder eller hela områden i kroppen.
Under själva behandlingen fokuserar terapeuten på de områden där skador, spänningstillstånd och restriktioner påvisats och arbetar för att släppa på muskelspänningar och förlänga kort bindväv. En specialitet inom Revolving® är att det arbetas mycket på kroppens framsida där vi ofta hittar mycket spänningar och förkortningar på grund av vår livsstil med många timmar i sittande.
Större delen av behandlingen brukar upplevas som behaglig eller ”skönt-ont” men självklart kan det ibland kännas ordentligt när terapeuten behandlar ett stramt område så det är viktigt att Du som patient kommunicerar hur det känns och i förekommande fall ber om lättnad i greppet.
Efter behandingen kan Du förvänta Dig att det känns ”lättare” i kroppen, ofta har hållningen blivit mer upprätt och det kan vara lättare att dra ett djupt andetag. Det är vanligt att bli lite extra trött på eftermiddagen eller kvällen efter behandlingen vilket är naturligt då kroppen släpper spänningar under behandlingen, det bästa är om Du har möjlighet att följa signalerna och ta en tidig kväll.
I en del fall kan det uppstå en så kallad behandlingsreaktion samma dag eller dagen efter en behandling som oftast yttrar sig som en känsla av ömhet eller träningsvärk i något behandlat område. Dessa reaktioner är helt normala och visar på att kroppen blivit påverkad på ett ovant sätt, om Du undrar över nån reaktion rekommenderar vi att Du kontaktar Din terapeut!
Observera även att alla kroppsterapeuter arbetar lite olika och att Din behandling kan skilja sig från det upplägg som beskrivs här. Se till att ha en bra kommunikation med Din terapeut och berätta vad som känns bra eller mindre bra så att han/hon kan lägga upp behandlingen på ett sätt som Du trivs med och som passar Dig.
Det kan vara olika från behandling till behandling hur olika grepp och tekniker upplevs av Din kropp beroende på dagsform, arbetsbelastning, kost, träningsupplägg, immunförsvar samt en mängd andra faktorer så lyssna på Din kropp och berätta för terapeuten hur det känns idag!