Revolving Vidareutbildning – Kroppsläsning

Kursen syftar till att ge deltagaren ökad förståelse för det funktionella sambandet mellan muskler och fascior samt hur vi kan hitta funktionsstörningar och koppla dem till symtombilden genom att observera personen i stillhet och rörelse.

Omfattning:

  • Återkoppling till grundkursens innehåll, repetition och avstämning (alla på samma nivå)
  • Kroppsläsning, teori och bakgrund
  • Övergripande första intryck – vad tittar vi efter
  • Fasciaslingor och funktionell anatomi nedre extremiteter, ländrygg, bäcken och bål
  • Detaljerad genomgång kroppsläsning av bålen och nedre extremiteter
  • Fasciaslingor och funktionell anatomi övre extremiteter, nacke och skuldror
  • Detaljerad genomgång kroppsläsning av skuldror, nacke och övre extremiteter
  • Hitta helheten

Datum och tid:
Söndag 24/3, 2019
09:00 – 16:00

Plats: 
Atlaspraktiken
Vulcanusgatan 4nb
11321 Stockholm

Kursavgift:
1600:- (exkl. moms) – ingår: kursmaterial, fika
Anmälan är bindande, senaste anmälningsdag 20190312.

OBS ange kursdatum på anmälan!!!

Här anmäler Du Dig till kursen!